Očkování proti COVID-19

Vážení a milí,

po delší době vám přinášíme jednu dobrou zprávu a tou je, že dnešním dnem započalo očkování uživatelů a pracovníků v přímé péči služby domova pro seniory proti nemoci COVID-19 vakcínou firmy Pfizer a BioNTech. Očkování bude pokračovat celý tento týden. U uživatelů, kteří prodělali onemocnění COVID-19 a nemohou být tudíž nyní naočkováni, bude zajištěn náhradní termín po dohodě s ošetřujícím lékařem.

Obě služby, domov pro seniory i domov pro osoby se ZP, jsou z Rozhodnutí Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje stále v karanténě, takže platí i nadále zákaz návštěv na obou budovách.

Zuzana Holická, ředitelka

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...