Oslava 100. narozenin

17. ledna 2018 uběhlo 100 let od narození naší milé uživatelky paní Marie Přibylové, která pochází z Hronova. Jsme moc rádi, že toto významné životní jubileum paní Přibylová oslavila nejenom v rodinném kruhu, ale že přijala i pozvání na oslavu, kterou pro ni připravili zaměstnanci našeho domova. Mezi pozvanými hosty a gratulanty samozřejmě nechyběli zástupci  města Hronova, zástupci Královéhradeckého kraje a České správy sociálního zabezpečení. Paní Přibylové ještě jednou přejeme k tomuto výročí všechno nejlepší, spokojenost a především pevné zdraví.

 

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...