Oživlé postavy v Ratibořicích

Spisovatelka Božena Němcová a její dílo, jsou nedílně spjaty s okolím České Skalice a proto v Ratibořicích probíhá již tradičně oživení postav z Babičky a i my se rádi půjdeme podívat co nového je u paní kněžny a rádi si poslechneme vyprávění babičky

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...