Pálení čarodějnic

Poslední den měsíce dubna je známý jako den, kdy se pálí čarodějnice. Pálení čarodějnic patří k populárním lidovým zvykům, a tak jsme připravili pro naše uživatele čarodějnické dopoledne, které se bohužel s ohledem na počasí konalo ve společenském sále domova pro seniory. Uživatele přivítaly čarodějnice, které přiletěly na košťatech. Nechyběl ani čarodějnický taneční rej a občerstvení v podobě opečených párků. Všichni jsme si dopoledne užili a snad nám příští rok vyjde počasí.

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...