Pálení čarodějnic

I přes nepřízeň počasí jsme v našem domově pro uživatele uspořádali každoroční pálení čarodějnic. Grilovalo se, pilo se pivo a postavila se májka. Byla i čarodějnice, a alespoň symbolické ohniště. Prostě nechybělo nic, co k 30. dubnu neodmyslitelně patří. Zimu jsme tedy vyhnali a už se všichni těšíme na teplé dny a další příležitost ke společnému setkání.

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...