Pálení čarodějnic

Téměř po roce jsme mohli pro naše uživatele uspořádat větší společenskou akci a účast byla skutečně hojná. Pálení čarodějnic pořádáme v našem zařízení každý rok, a je to většinou první příležitost zahájit také grilovací sezónu. I letos se k upečeným párkům podávalo pivo a tematicky jsme ozdobili i ochranné pomůcky, které jsou již dlouhou dobu součástí životů nás všech. Májka jako tradiční symbol jara byla postavena i u našeho domova a těšíme se, že za měsíc při jejím kácení se všichni zase sejdeme.

 

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...