Pečení bramboráků

V našem zařízení se snažíme pro naše klienty zajišťovat nejenom kulturní akce, ale i zajímavé aktivity související s běžným životem. Ve čtvrtek odpoledne se tak uskutečnilo společné vaření, na jehož jídelníčku bylo pečení bramboráků. Těsto se povedlo, pomocníků bylo dostatek a všichni si moc pochutnali.

 

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...