Pečení bramboráků

I přesto, že je naše zařízení v současné době z preventivních důvodů pro veřejnost uzavřené, tak se všichni snažíme, aby naši uživatelé co nejméně strádali odloučením od rodin a svých známých. Jednou z aktivit, která patří mezi velmi oblíbené, a pro uživatele je příjemnou sociální interakcí s ostatními, je třeba společné vaření. Tato aktivita, kdy se sami uživatelé mohou zapojit do přípravy nějakého pokrmu, se pokaždé těší velkému zájmu, a o to víc pokud se pečou voňavé bramboráky. Ve čtvrtek 24.9.2020 se tak celým domovem linula lákavá vůně a společné posezení nad křupavou dobrotou a pivem si všichni opravdu užili. Doufáme tedy, že i o příští vaření bude opět tak hojný zájem a pomocníků i strávníků bude opět dostatek.

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...