Pečení perníčků

Vánoce se kvapem blíží,proto jsme i my v našem zařízení již započali přípravy na tyto tradiční svátky.Pečení a zdobení perníčků nám jistě půjde od ruky,protože na to nebudeme sami.Z radostí jsme přijali nabídku dětí z družiny v České Skalici pod vedením paní učitelky Borůvkové.Velké poděkování za příjemně strávené chvíle.

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...