Pěkné vánoce

Dobrý den paní ředitelko,

dovoluji si Vám a všem zaměstnancům popřát pěkné vánoce a do nového roku hodně zdraví a spokojenosti. Dále bych v tomto předvánočním čase chtěla vyslovit velký dík za obětavou a trpělivou práci vašich sestřiček  a ošetřovatelek. Už třetím rokem se nám staráte o tatínka, čehož si moc vážíme.

S pozdravem L. Středová

22.12.2016

 

 

 

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...