Poděkování

Ještě jednou bych chtěla poděkovat za pozvání. Bylo u vás pěkně, mile. Celkový pocit 1*. Nedokážu to vyjádřit slovy, ale ta pohoda, klid, úsměvy…..cítily jsme se u vás s kolegyní jako u přátel. Ještě jednou díky za pozvání.

Irena Lelková

7.9.2016

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...