Poděkování

Rádi bychom touto cestou poděkovali firmě BATIST Medical a.s. se sídlem v Červeném Kostelci, od které jsme obdrželi darem 750 ks nanoroušek.

Další poděkování patří firmě EPH Energetický a průmyslový holding, a.s. se sídlem v Praze za dar 500 ks respirátorů třídy FFP2.

Děkujeme i Modelářskému centru z.s. z České Skalice za výrobu a dodání 20 ks štítů s plexisklem.

Poděkování patří i všem bezejmenným dárcům, kteří nám stále posílají látkové roušky.

Všem vám moc moc děkujeme a přejeme krásné velikonoční svátky.

 

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...