Poděkování

Touto cestou bychom ještě jednou rádi poděkovali Kavárně Žákova Studovna z Jaroměře, která pro naše uživatele napekla výborné vánoční cukroví. Velký dík patří rovněž i dětem z Dětského domova v Jaroměři, které jejich upečené cukroví pro naše uživatele doplnily ještě o ručně vyrobená přáníčka.

Atelierof dobrovolníci potěšili uživatele ručně vyrobenými přáníčky a chutnými perníčky.

Ke konci roku přišlo také i několik videopřání, které natočily děti ze škol a školek pro naše seniory. Děkujeme všem, kteří na naše uživatele nějakým způsobem myslí a pomáhají nám touto cestou v našem zařízení navodit tu pravou vánoční atmosféru. Všem za Domovy Na Třešňovce přejeme krásné a klidné vánoce a hlavně hodně zdraví do nového roku 2021.

Zaměstnanci Domovů Na Třešňovce

 

 

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...