Poděkování

Vážení, 

16. ledna 2021 zemřela naše babička paní Marie Bednářová ve věku nedožitých 89 let.

Jménem celé rodiny Vám chci poděkovat za péči, kterou jste jí věnovali. Všem pracovníkům a pracovnicím, počínaje paní ředitelkou, sociálním pracovnicím, zdravotním sestrám, pečovatelkám, i těm, kteří se starají o pořádek na pokojích,  kteří pracují v kuchyni a prostě všem, díky nimž fungujete. Děkujeme, že díky Vám mohla prožít důstojný závěr svého života v krásném prostředí a obklopena ochotnými a milými lidmi.

Moc děkuji za celou rodinu a přeji v této epidemiologické situaci hodně zdraví všem, Bednářová.

24.2.2021

 

 

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...