Poděkování

Vážená paní ředitelko,

dne 27. října 2022 v Domově důchodců Na Třešňovce naposledy dotlouklo srdce naší milované maminky paní Věry Nehybové. Přijměte nejen Vy, ale zejména všechny pečovatelky a osoby, které naší mamince po dobu pěti let poskytli vynikající péči, veliké poděkování. Zejména poslední půl rok byla péče o naší maminku pro všechny složitější, i tak byla ale vykonávána s láskou, úsměvem, pokorou a profesionálně.

Ještě jednou vřelé díky za důstojně prožitá léta naší maminky v tomto zařízení.

S úctou a poklonou všem.

Věra Adámková a Zdenka Balzarová

dcery s rodinami

31.10.2022

 

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...