Poděkování

Vážená paní ředitelko,

Před téměř dvěma lety jste přijali do Vašeho zařízení manžele Řezníčkovi
z Červeného Kostelce. Zdravotní stav našich rodičů v té době již vyžadoval téměř neustálou péči a vy jste jim poskytli nejen vše, co bylo třeba, ale ještě mnohem více – nad rámec vašich povinností.

Váš Domov pro seniory umožnil našim rodičům důstojný život, s vynikající péči vás všech. Postupně se zdravotní stav rodičů zhoršoval a péče o ně byla náročnější, víme,
že vyžadovala i spoustu trpělivosti a tolerance.

Tatínkovo srdce dotlouklo 9. ledna a maminčino 26. února tohoto roku. Během posledního půl roku se jejich stav zhoršil natolik, že péče o rodiče vyžadovala neustálou pozornost a Vy všichni jste jim s úsměvem na tváři byli nablízku.

Paní ředitelko, děkujeme nejen Vám, ale i sociálním pracovnicím, zdravotním sestrám, pečovatelkám a ostatnímu personálu za lidský přístup, pochopení, obětavost, nesmírnou trpělivost, laskavost, s jakou přistupujete k Vašim klientům, za ochotu plnit jejich přání,
za zájem o jejich životy, za nepřetržitou starost, ale i za aktivity, které rozvíjíte. Děkujeme vám všem za úsměvy, s kterými vždy vstupujete ke klientům, za dobrou náladu, kterou kolem sebe šíříte.

Práce v sociálních službách není lehká, je to poslání, které bohužel není doceněno tak, jak by mělo být, a to ani společensky, ani finančně. Právě proto chceme tímto poděkováním vyzdvihnout práci – poslání Vás všech.

Umožnili jste našim rodičům důstojný život na sklonku jejich let. Vážíme si Vaší práce a obětavosti. Děkujeme.

Přejeme Vám všem, především hodně zdraví, spokojenosti a zejména, aby Vám všem byla práce posláním, tak jak to vnímali a cítili nejen naši rodiče, ale jak to vnímáme a cítíme my, celá jejich rodina.

DĚKUJEME!

Jana Koníčková a Věra Rybová,

dcery s rodinami.

28. 2. 2023

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...