Poděkování poskytovatelům sociálních služeb

Vážení a milí pracovníci v sociálních službách,

touto cestou vám všem chci poděkovat nejen za maminku a všechny seniory, o které láskyplně pečujete ve vašem krásném zařízení.

Chci vám všem v tomto čase vánočním poděkovat za velmi náročnou, odpovědnou práci a péči, kterou odvádíte v letošním roce, kdy se díky pandemii musíte vypořádat s různými omezeními pro vás i seniory, zajistit mnohem vyšší nároky na chod a bezpečnost seniorů a celého zařízení.

Osobní rizika, vystavení různým tlakům, které jsou na denním pořádku, od toho si ještě zřejmě nějaký čas neoddechnete, a proto mi dovolte popřát vám všem nadále hodně zdraví, hodně sil, nejen fyzických, ale především, a v rámci možností, pěkné klidné vánoční svátky.

Děkuji

p. Kozová

24.12.2020

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...