Poděkování poskytovatelům sociálních služeb

Vážení a milí pracovníci a dobrovolníci v sociálních službách,

v současném stavu nouze na vás spočívá velká odpovědnost a zároveň jste vystaveni velkým rizikům. Tato situace se vás značně dotýká. Jste pod velkým tlakem, a ještě nějakou dobu si nebudete moci oddychnout. Mnozí z vás věnujete péči o potřebné daleko větší úsilí, než je vaše povinnost. Sami jste z toho vyčerpaní a nedostatkem vaší pozornosti jistě trpí i rodiny mnohých z vás.

Uvědomuji si, že mediálně a společensky tato vaše role není dostatečně doceněna. Vyjadřuji vám všem vděčnost a velký dík za vaši empatii k sociálně potřebným, kterou projevujete dennodenně. Vy, kteří obětavě pečujete o naše blízké, jste v této těžké situaci vzorem celé naší společnosti, neboť nám ukazujete, jak uvádět do života zlaté etické pravidlo: „Dělej druhému to, co chceš, aby on dělal Tobě, a nedělej druhému to, co nechceš, aby on dělal Tobě.“ Svým nasazením tak přispíváte k oživení hodnot, které jsou pojivem soudržnosti každé společnosti. Tedy ochrana a pomoc slabým a bezbranným a služba společnému dobru.

Přeji vám i vašim blízkým mnoho sil a zdraví ve vaší každodenní službě a radostné prožití velikonočních svátků, které jsou především svátky naděje.

Vladimír Derner

náměstek hejtmana pro sociální oblast

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...

Na našem webu používáme cookies. Cookies jsou soubory, které slouží k měření funkčnosti webu, přizpůsobování obsahu webu, napomáhají tomu, abyste na našem webu byli spokojeni. Využíváním webových stránek s tímto souhlasíte. Další informace >