Poděkování pracovníkům firmy FARMET a.s.

Ve zdravém těle, zdravý duch!! I takto se dá pojmout každodenní cesta do práce. A když se taková myšlenka spojí ještě s dobrým úmyslem, je to vůbec ta nejlepší cesta, jak pomoci sobě, životnímu prostředí i někomu jinému. Pracovníci Českoskalické firmy Farmet celý měsíc květen chodili do práce pěšky nebo jezdili na kole, pečlivě počítali každý ušlapaný nebo ujetý kilometr, za který dostali od firmy Farmet jednu korunu. Ještě přidali i ze svého a celou částku věnovali klientkám domova pro osoby se zdravotním postižením v Domovech Na Třešňovce. Jejich společné úsilí nakonec „vyneslo“ krásných 11.345,- Kč, které osobně přijeli klientkám domova předat. Za klientky domova a celou organizaci Domovy Na Třešňovce chceme touto cestou moc poděkovat všem pracovníkům a firmě Farmet. Vaší podpory si velice vážíme a jsme za ni vděčni.

Světlana Pešková, sociální pracovnice 

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...