Poděkování za péči

Vážená paní ředitelko Holická,

dnes je tomu právě týden, co jsme pochovali naši maminku paní Ludmilu Kličkovou. Dovolte, abych Vám a všem Vašim spolupracovníkům poděkovala jménem celé naší rozvětvené rodiny za péči, která byla naší mamince a všem klientům v Domově pro seniory Na Třešňovce v České Skalici, který řídíte, věnována, a to i ve velmi nelehkých podmínkách.

Děkujeme za trpělivost a pochopení pro zvláštní potřeby klientů, za laskavost a za vše, co lidem, jimž se život chýlí ke konci, jejich tíživé nesoběstačnosti a nejrůznějších bolestí pracovníci domova usnadňují, zmírňují. Zvláště někteří z nich oplývají darem ryzí nezištné lásky k bližnímu dávané s pokorou a obětavostí. Při velmi častých návštěvách maminky jsem si nemohla těchto vzácných jevů nevšimnout. Ještě jednou děkuji.

S přátelským pozdravem

Ludmila Nálevková, Řevnice

10.8.2020

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...