Poděkování za péči

Dobrý den, chtěl bych poděkovat za velmi dobrou péči o mou matku Jaroslavu Nymšovou, která byla ve Vašem Domově pro seniory od konce května 2015 až do své smrti v těchto dnech. Každodenní péče o její nohy jí dle našeho názoru prodloužila život minimálně o 3 roky.  Takovou péči bychom jí doma rozhodně nemohli poskytnout a vzhledem k tomu, že na stejný problém s nohama zemřela před lety velice rychle její matka, chováme  k Vám úctu. Víme, že jste to ani s její povahou neměli lehké. Velice děkujeme. S pozdravem,

Stanislav Nymš – syn

26.10.2022

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...