Poděkování za péči

Rádi bychom touto cestou poděkovali za veškerou péči a služby, které jsou personálem poskytovány uživatelům Domovů Na Třešňovce. Náš dík patří nejenom zdravotním sestřičkám a ošetřovatelkám za jejich příkladnou péči o nás, ale také všem ostatním pracovníkům domova. Všichni jsou důležití, a bez žádného z nich by se nám ti nežilo tak dobře. Děkujeme pracovníků kuchyně, prádelny, paním uklízečkám a pánům údržbářům, kteří jsou rychlí a ochotní při řešení jakéhokoli problému, který nastane. Nechci a nemůžu zapomenout i na aktivizační a sociální pracovnice, které pro nás připravují zajímavé akce a zábavu, a samozřejmě na paní ředitelku, která celý tým dobře vede a záleží jí, stejně jako ostatním na tom, jak se tu cítíme. Přijměte tedy toto malé poděkování, nejenom za krásnou štědrovečerní večeři, kterou jste pro nás připravili, ale především za práci, kterou dobře a s úsměvem vykonáváte během celého roku. Přejeme vám i hodně zdraví do nového roku.

Za manžele Křovákovi Marie Křováková

V České Skalici 19.12.2019

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...