Podzimní posezení v Domově důchodců

Již tradiční posezení při přijemné hudbě a malém pohoštění jsme pro naše seniory pořádali právě dnes 7. 11. 2006. Senioři i z ostatních zařízeních se u nás setkali při příjemné hudbě a malém pohoštění. Příjemnou podzimní taneční atmosféru můežete načerpat v naší fotogalerii.

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...