Posezení na terase a vycházka

Sluníčko nás opět vylákalo, a tak jsme využili teplého počasí a strávili s našimi uživateli venku příjemné chvilky a načerpali tolik potřebnou energii. Někteří se vydali na procházku, ostatní si jen tak poseděli a popovídali na terase. Přejeme všem více takových krásných dnů.

 

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...