Posezení při harmonice

V našem zařízení se snažíme zaměstnat našim uživatelům opravdu všechny smysly. Minulý týden jsme potěšili jejich chuťové a čichové buňky při pečení bramboráků, a toto úterý jsme se zase opět v hojném počtu sešli na kávě před kantýnou. Tentokrát však bylo cílem potěšit především sluch a dopřát přítomným hezký kulturní zážitek. Jeden z našich uživatelů zahrál ostatním na svou harmoniku mnoho krásných a známých melodií a prozářil tak nastávající zamračené a studené počasí, které se tento týden objevilo za našimi okny.

 

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...