Sociální péče

Úkony sociální péče zajišťujeme uživatelům prostřednictvím odborně vzdělaného personálu, který splňuje podmínky odborné způsobilosti podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Péči zajišťují pracovníci v sociálních službách a sociální pracovníci, kteří si průběžně obnovují a doplňují svou kvalifikaci dalším vzděláváním v rozsahu nejméně 24 hodin ročně.

Úkony sociální péče jsou poskytovány uživatelům individuálně, dle jejich možností a schopností. Nejsou poskytovány plošně všem uživatelům ve stejném rozsahu.

V rámci služby  „domovy pro seniory“ podle § 49 výše zmíněného zákona o sociálních službách zajišťujeme tyto základní činnosti:

V rámci služby „domovy pro osoby se zdravotním postižením“ podle § 48 výše zmíněného zákona o sociálních službách zajišťujeme:

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...