Stravování

kuchyně

Prostory varny

 

Strava pro uživatele se připravuje ve vlastní kuchyni, která je umístěna v 1.NP domova pro seniory a odtud je distribuována na jednotlivé výdejny. Strava je připravována podle naplánovaného jídelníčku tak, aby odpovídala věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování v rozsahu 3 hlavních jídel a 1 jídla vedlejšího.

V případě potřeby a po individuální dohodě připravujeme dietní stravování v rozsahu diety diabetické, šetřící a redukční. U diabetické diety zajišťujeme uživatelům 5 jídel denně.

Uživatelé se mohou  stravovat na společných jídelnách, respiriích nebo na pokojích. Jídlo je servírováno tak, aby byly dodrženy základní hygienické požadavky na stravu a uživatelé se cítili příjemně.

Jídelníček připravuje vedoucí stravovacího úseku ve spolupráci s ošetřujícím lékařem a vedoucí zdravotního úseku.

Uživatelům, kteří nemohou konzumovat běžně upravenou stravu, lze dle individuálních potřeb tuto stravu upravit – nakrájet, namlet, namixovat (při respektování jednotlivých chutí jídel). Jednotlivé části jídel jsou podávány na speciálních vícedílných talířích pro zachování chuti a barvy jídel.

Pití je uživatelům k dispozici nepřetržitě po celý den.

 

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...