Alergeny v potravinách

Od 13.12.2014 je účinné Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2011/1169/ES o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Tato nová evropská právní úprava přinesla provozovatelům zařízení společného stravování, tedy i nám, konkrétně stanovenou povinnost, uvádět na viditelném místě písemný výčet stanovených alergenů obsažených v nabízených pokrmech.

Informací se rozumí písemné sdělení o všech alergenech přítomných v konkrétním pokrmu. Označení přítomnosti alergenu je uvedeno na jídelním lístku u každého pokrmu, potraviny či nápoje a to číslem označujícím daný alergen, uvedený slovem obsahuje.

alergeny

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...