Povolení návštěv

Vážení a milí,

s účinností od 1.3.2022 jsou opět NÁVŠTĚVY POVOLENY.

Návštěvní dny:    Út – So:                    13:00 – 17:00 hodin 

Návštěvu je třeba předem telefonicky domluvit u sociálních pracovnic v pracovní dny od 8:00 do 15:00 hodin.

Budova domova pro seniory, Riegrova 837:

tel.:     491 401 807

           606 608 987 – Lašťovičková Markéta

            727 903 269 – Tylšová Monika                    

            602 605 458 – Martinková Dagmar

K návštěvě použijte, prosím, vchod do budovy ze spodního parkoviště a pracovnice k tomu určená návštěvu zprostředkuje.

Budova domova pro osoby se ZP, Riegrova 594:

tel.:      491 401 884

             602 694 363 – Pešková Světlana

U budovy DOZP použijte, prosím, zvonek u branky. Pověřená pracovnice Vám přijde otevřít.

                     

Návštěvu lze uskutečnit pouze za podmínky, že osoba navštěvující uživatele prokáže zaměstnanci zařízení, že splňuje následující podmínky: 

  1. osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  2. osoba absolvovala nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem provedený zdravotnickým pracovníkem, nebo
  3. osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném očkování podle nařízení EU o digitálním certifikátu EU COVID, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu, nebo
  4. osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo 180 dní. 

Pravidla pro návštěvy:

  • Osoba po celou dobu návštěvy používá ochranný prostředek dýchacích cest, kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu), s výjimkou dětí, které dosud nezahájily povinnou školní docházku, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, a s výjimkou dětí do patnácti let věku, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest, který brání šíření kapének.
  • Počet návštěvníků u jednoho klienta je omezen na dvě osoby ve stejném čase. Délka návštěvy je cca 45 minut.
  • Při vstupu do budovy je třeba provést dezinfekci rukou.
  • Každá osoba vyplní prohlášení a pravdivost údajů stvrdí svým podpisem.
  • Návštěvy budou probíhat ve vyčleněné společenské místnosti. U uživatelů trvale upoutaných na lůžko bude možná návštěva na pokoji. U vícelůžkových pokojů musí být mezi lůžky paravány nebo jiné obdobné překážky pro oddělení návštěvy od druhého uživatele, anebo bude druhý uživatel požádán, aby po dobu návštěvy opustil pokoj. V případě návštěvy na pokoji je navštěvující osoba doprovázena pracovníkem, zdržuje se výhradně na pokoji a vyčká příchodu pracovníka, který ji doprovodí zpět.

 

Děkujeme za spolupráci.

Zuzana Holická, ředitelka

 

 

 

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...