Přání

Vážená a milá paní ředitelko,

přeji Vám a všem, kteří se starají v Domovech Na Třešňovce o seniory požehnané vánoční svátky v radosti a lásce. Do nového roku přeji hodně zdraví, optimismu a štěstí, aby u vás byli všichni spokojeni.

Srdečně a s láskou pozdravuji Vás a všechny, kdo se s láskou a péčí o seniory starají.

S úctou

p. Vondrášková

24.12.2020

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...