Přání do nového roku

Vážená paní ředitelko,

dovolte nám popřát nejen Vám, ale všem pracovníkům Domova pro seniory, krásné prožití svátků vánočních, hodně pracovních a osobních úspěchů v novém roce, hodně zdraví,  štěstí a spokojenosti.

24. prosince to bude přesně měsíc, kdy byla do Domova pro seniory přijata naše maminka, paní Věra Nehybová. Děkujeme za vše, co nejen pro naši maminku děláte, a to s obětavostí, trpělivostí a láskou. Vidět a slyšet její spokojenost, to jenom potvrzuje.

Bc. Zdenka Balzarová a Věra Adámková

dcery s rodinami

 

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...