Práce ve výtvarné dílně

Posezení v kantýně (podpora při zajištění drobného nákupu)

Oslava narozenin (1* měsíčně)

Klub vaření (1* měsíčně)

Tématické besedy (1*měsíčně)

Filmový klub (1* měsíčně)

Zajištění a distribuce nákupů pro uživatele

Podpora při volnočasových aktivitách (vycházky, četba, rozhovory,…)

Zpívání na patrech

Kuželky ve společenském sále

Reminiscence

Četba na pokračování s dobrovolnicemi