Pravidla návštěv od 1.6.2020

Vážení příbuzní a přátelé našich klientů,

naše zařízení se otevře pro návštěvy dne 1.6.2020 za těchto mimořádných podmínek. Pravidla jsou v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, příloha č. 4 usnesení vlády ze dne 18.5.2020 č. 555 a hygienických podmínek definovaných MZČR a Doporučeného postupu MPSV č. 10/2020.

Mimořádná opatření vztahující se k návštěvám klientů v Domovech Na Třešňovce

Návštěvy v Domovech Na Třešňovce jsou povoleny od 1.6.2020, ale pouze za dodržení následujících podmínek. Nadále platí zákaz vstupu do budovy a není tedy možný volný a nekontrolovatelný pohyb po celém areálu:

 

Návštěvní hodiny:    Po – Pá          09:00 – 11:00              13:00 – 17:00

                                                                                                                            Víkend                                                 13:00 – 17:00

 

  • Počet návštěv u jednoho klienta je omezen na dvě osoby ve stejném čase. Každá návštěva začíná v celou hodinu. Délka návštěvy je 45 minut, aby bylo možné provést dezinfekci a vyvětrat prostory před novou návštěvou. Poslední dopolední návštěva začne v 10:00 hodin a odpolední v 16:00 hodin. Nedoporučujeme návštěvy dětí mladších 12 ti let.  

  • Každá osoba navštěvující klienta bude dotazována na symptomy onemocnění COVID-19 formou čestného prohlášení. Za děti podepisují čestné prohlášení zákonní zástupci. Formulář čestného prohlášení je ke stažení zde https://www.domovynatresnovce.cz/ke-stazeni/.

  • Osobě navštěvující klienta bude změřena teplota. Pokud bude naměřena teplota vyšší než 37°C, nebo zjištěn jiný pozitivní příznak nemoci, nebude návštěva uskutečněna. 

  • Osoba navštěvující klienta musí být vybavena vlastní rouškou a jednorázovými rukavicemi. U vchodu do budovy a po odchodu je třeba si dezinfikovat ruce. Pokud se uskuteční návštěva na pokoji klienta, bude návštěvě zapůjčen plášť.

  • Pokud to počasí dovolí, návštěvy budou probíhat ve venkovních prostorách zařízení (zahrada, vstupní terasa, altán), v opačném případě ve vyčleněné společenské místnosti. U klientů trvale upoutaných na lůžko bude možná návštěva na pokoji. U vícelůžkových pokojů musí být mezi lůžky paravány nebo jiné obdobné překážky pro oddělení návštěvy od druhého klienta, a nebo bude druhý klient požádán, aby po dobu návštěvy opustil pokoj.

  • Po každé návštěvě bude provedena dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce, prostředkem s virucidním účinkem.

  • Během návštěvy je zakázáno sundávat roušky. 

  • Dodržujte, prosím, odstup minimálně 2 metry mezi různými osobami (další návštěvy, pracovníci zařízení a ostatní klienti). 

  • Pro návštěvy je vyhrazeno pouze WC v přízemí budovy.

  • Návštěva je povinna řídit se pokyny pracovníky zařízení.

Pro návštěvy je zaveden rezervační systém. Návštěva bude uskutečněna pouze po předchozí telefonické domluvě (08:00 – 15:00 hodin) se sociální pracovnicí, nejdéle však jeden den před plánovaným termínem návštěvy. Pokud návštěvu nebudete moci uskutečnit, dejte nám, prosím, vědět.

Budova domova pro seniory:

tel.:      491 401 807

            721 056 994 – Panenková Martina               

             606 608 987 – Lašťovičková Markéta

             727 903 269 – Tylšová Monika                    

             602 605 458 – Martinková Dagmar

K návštěvě použijte, prosím, vchod do budovy ze spodního parkoviště a pracovnice k tomu určená návštěvu zprostředkuje.

 

 Budova domova pro osoby se ZP:

tel.:      602 694 363 – Pešková Světlana

U budovy DOZP použijte, prosím, zvonek u branky. Pověřená pracovnice Vám přijde otevřít.

Návštěva bude probíhat pouze na určeném místě, nebude vstupovat jinam. Výjimkou bude návštěva ležícího klienta na pokoji.

 

Prozatím NEDOPORUČUJEME krátkodobé pobyty v rodinách (např. o víkendech). Pokud přeci jenom návštěvu uskutečníte, budeme vyžadovat při návratu do zařízení test a v případě jeho pozitivity bude nařízena okamžitá karanténa.

 

 

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...