Pravidla pro návštěvy platná od 22.11.2021

Pravidla jsou v souladu s Mimořádným opatřením č.j. MZDR 14597/2021-5/MIN/KAN ze dne 18. listopadu 2021

Vážení návštěvníci,

od pondělí 22.11.2021 se nám opět mění pravidla pro uskutečnění návštěv, které budou probíhat výhradně po předchozí telefonické rezervaci u sociálních pracovnic. Termín lze rezervovat v pracovní dny od 8:00 do 15:00 hodin.

Návštěvu již nelze uskutečnit a bezinfekčnost dokládat na základě rychlého antigenního testu (RAT) určeného pro sebetestování, který by osoba podstoupila na místě.

OSTATNÍ PODMÍNKY ZŮSTÁVAJÍ V PLATNOSTI:

návštěvní dny:    Út; Čt; So:                    13:00 – 17:00 hodin                           

Návštěvu lze uskutečnit pouze za podmínky, že osoba navštěvující uživatele prokáže zaměstnanci zařízení, že splňuje následující podmínky:

 

  1. osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  2. osoba absolvovala nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  3. osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném očkování podle nařízení EU o digitálním certifikátu EU COVID, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu, nebo
  4. osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo 180 dní, nebo

 

Pravidla pro návštěvy:

  • Osoba po celou dobu návštěvy používá ochranný prostředek dýchacích cest, kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu), s výjimkou dětí, které dosud nezahájily povinnou školní docházku, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, a s výjimkou dětí do patnácti let věku, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest, který brání šíření kapének.
  • Počet návštěvníků u jednoho klienta je omezen na dvě osoby ve stejném čase. Délka návštěvy je cca 45 minut.
  • Při vstupu do budovy je třeba provést dezinfekci rukou.
  • Každá osoba vyplní prohlášení a pravdivost údajů stvrdí svým podpisem.
  • Návštěvy budou probíhat ve vyčleněné společenské místnosti. U uživatelů trvale upoutaných na lůžko bude možná návštěva na pokoji. U vícelůžkových pokojů musí být mezi lůžky paravány nebo jiné obdobné překážky pro oddělení návštěvy od druhého uživatele, anebo bude druhý uživatel požádán, aby po dobu návštěvy opustil pokoj. V případě návštěvy na pokoji je navštěvující osoba doprovázena pracovníkem, zdržuje se výhradně na pokoji a vyčká příchodu pracovníka, který ji doprovodí zpět.
  • Po každé návštěvě bude provedena dezinfekce ploch prostředkem s virucidním účinkem.   

 

Děkujeme za spolupráci a pochopení.

Pokud návštěva nesouhlasí s výše uvedenými pravidly návštěv, nebo se odmítá jim podrobit, nebude vpuštěna do budovy a musí počkat na uvolnění pravidel.

 

Mimoradne-opatreni-stanoveni-podminek-navstev-ve-zdravotnickych-zarizenich-a-v-zarizenich-socialnich-sluzeb-s-ucinnosti-od-22-11-2021

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ_návštěvy 22.11.2021

 

 

 

 

 

 

 

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...