Předání balíčků pro vaše blízké

V souvislosti s vyhlášeným zákazem návštěv v pobytových zařízeních sociálních služeb nabízíme možnost předání balíčků pro vaše blízké a známé.

Pro předání balíčku využijte zvonek u vstupních dveří a vyčkejte na příchod pracovníka zařízení.

Děkujeme za respektování zákazu návštěv a pevně věříme, že tuto mimořádnou situaci společně překonáme.

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...