Předvánoční hudební vystoupení

V posledním listopadovém týdnu se v Domovech Na Třešňovce konala hned dvě hudební vystoupení. V úterý do našeho zařízení dorazily dvě hudebnice z uměleckého seskupení Atelierof, které zazpívaly známé české lidové písně a také několik vánočních koled. Ve čtvrtek si zase přišli na své posluchači Českoskalické dechovky. Účast našich uživatelů na obou vystoupeních byla hojná, a už teď můžeme všem slíbit, že i v prosinci o kulturní zážitky určitě nebude nouze.

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...