Příjemné prožití velikonočních svátků

Dobrý den paní ředitelko,

přijměte, prosím, krásné prožití velikonočních svátků. Zároveň, prosím, předejte všem pracovníkům úctyhodné poděkování za skvělou péči o naši maminku paní Věru Nehybovou. Za čtyři měsíce pobytu v domově důchodců je to zase naše usměvavá a elánem čišící maminka.

Ještě jedenou vřelý dík.

Bc. Zdenka Balzarová a Věra Adámková, dcery s rodinami

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...