Přijímání balíčků pro klienty

Informujeme vás o obnovení možnosti přijímání balíčků pro klienty od 25.5.2020.

Prosíme vás, aby obsah balíčků byl trvanlivý a povrch balíčků bylo možné vydezinfikovat nebo omýt. Přebírání osobně donesených balíčků bude možné v pracovní dny od 8:00 – 15:00 hodin. Nenoste, prosím, balíčky o víkendu a mimo uvedenou dobu z důvodu přítomnosti pouze personálu v přímé péči, který zajišťuje péči o klienty.

Děkujeme za pochopení.

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...