Prodloužení nouzového stavu

Vážení,

dovolte, abychom vás informovali o prodloužení nouzového stavu do 23.prosince 2020 (Usnesení Vlády ČR č. 1294 ze dne 10.12.2020).

S prodloužením nouzového stavu rovněž dochází i ke změně doby účinnosti těch usnesení, která neměla konec účinnosti vázán na konec nouzového stavu, ale na pevné datum (tj. 12.12.2020). Mezi ně patří i Usnesení vlády ČR ze dne 30.11.2020 č.j. 1264 o přijetí krizového opatření o zákazu návštěv v zařízení domovů pro seniory (krom již uvedených výjimek).

Dále vám přinášíme seznam odběrových míst v Královéhradeckém kraji:

Oblastní nemocnice Náchod: Mgr. Markéta Vyhnanovská, tel.: 601 321 461

Oblastní nemocnice Rychnov n. Kněžnou: Bc. Petra Zimová, tel.: 727 842 208

Oblastní nemocnice Trutnov: Bc. Tereza Dudáčková, tel.: 603 259 883

Oblastní nemocnice Jičín: Mgr. Monika Köstingerová, tel.: 721 603 313

 

Přílohy:

Usnesení Vlády ČR o prodloužení nouzového stavu č. 1294

Usnesení Vlády ČR o změně krizových opatření č. 1295

Krizové opatření o omezení návštěv č. 1264

 

 

 

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...