Prodloužení zákazu návštěv

23.11.2020

Oznamujeme vám, že Vláda České republiky vydala dne 20.11.2020 usnesení č. 1196, kterým prodloužila zákaz návštěv v pobytových zařízeních sociálních služeb po dobu nouzového stavu tj. do 12.12.2020.

https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Prodlouzeni-stavajicich-opatreni-1196.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...