Prostě jen tak

V našem zařízení se snažíme o to, aby naši uživatelé měli možnost zažívat i věci, které jsou pro mnohé z nás naprosto obyčejné a samozřejmé, ale pro naše uživatele bohužel už nebývají běžnou a častou součástí jejich života. A tak jsme ve čtvrtek, prostě jen tak, s několika našimi uživateli poseděli v nedaleké restauraci u dobré kávičky, zavzpomínali a dobře se pobavili, jak už to tak bývá, když si s přáteli na kávu vyrazíte.

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...