Prověřovací cvičení složek Integrovaného záchranného systému (IZS) v Domovech Na Třešňovce.

První zářijovou sobotu se uskutečnilo v Domovech Na Třešňovce prověřovací cvičení složek IZS. Cílem cvičení bylo prověření akceschopnosti dobrovolných a profesionálních jednotek požární ochrany při případném zásahu. Prověřovaly se dojezdové časy, postavení techniky na místě zásahu, komunikace personálu s velitelem zásahu, orientace v dýchací technice v neznámém členitém prostoru, evakuace ohrožených osob za spolupráce zaměstnanců. Cvičení se zúčastnili jednotky HZS Jaroměř, JSDH Česká Skalice, JSHD Velká Jesenice a zaměstnanci Domovů Na Třešňovce. Cvičení prověřilo připravenost personálu i jednotek požární ochrany.

Miroslav Novák – vedoucí provozně technického úseku

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...