Prověřovací cvičení složek IZS

Upozorňujeme návštěvy, že v sobotu 2. září 2017 od 14,00 hodin do 15,30 hodin bude probíhat v budově domova pro seniory prověřovací cvičení složek integrovaného záchranného systému (IZS). Cílem cvičení je prověřit postup evakuace budovy v případě požáru nebo jiné hrozby. Prosíme proto o schovívavost a pochopení.

Vedení zařízení.

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...