Poděkování

Moc vám chci poděkovat ještě jednou za vstřícnost s jakou jste mně pomohli vyřešit situaci s umístěním mé maminky.

Nejdůležitější je, že maminka je spokojená a tak, prosím, poděkujte všem sestrám, které se starají. Skutečně jsem za současný stav nesmírně ráda, protože váš domov je to nejlepší, co jsem poznala.

S pozdravem

Ing. Galina Mertlíková

15.12.2015

 

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...