Sčítání lidu, domů a bytů

 

Vážení,

o víkendu začalo sčítání lidu, domů a bytů. Sečíst se online je možné od 27.3. do 11.5.2021. Od 17.4.2021 bude také možné sečíst se pomocí listinného formuláře, který obdržíte od sčítacího komisaře nebo si ho budete moci vyzvednout na kontaktních místech. Listinné sčítání končí 11.5.2021.

Naše zařízení ZAJISTÍ, s ohledem na stávající epidemiologickou situaci, SEČTENÍ UŽIVATELŮ prostřednictvím sčítacího komisaře, kterým je určený pracovník zařízení Bc. Martina Panenková. Sčítací komisař pomůže vašim blízkým s vyplněním potřebného formuláře k sečtení a zajistí jeho odevzdání v období od 17.4. do 11.5.2021.

V případě, že svého blízkého sečtete sami, prosím, informujte o této skutečnosti Bc. Martinu Panenkovou na níže uvedených kontaktech:

tel.: 721 056 994

e-mail: mpanenkova@domovynatresnovce.cz

 

Paní Panenková je Vám k dispozici v případě jakýchkoliv dalších dotazů týkajících se sčítání.

 

Děkujeme Vám za spolupráci

 

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...