Setkání s dechovkou

Ve středu 14.12.2016 přišli našim uživatelům zpříjemnit adventní čas členové Městské dechové hudby z České Skalice pod vedením pana Josefa Hejčla. Během hodinového vystoupení zazněly nejen vánoční písně, ale i celá řada známých lidových písní. Všichni jsme si společně zanotovali a těšíme se na další setkání.

 

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...