Slavíci

Ve čtvrtek 16.8.2018 k nám po roce opět zavítal pan Šimon Pečenka se svým hudebním vystoupením, které tentokrát bylo věnováno držitelům různých pěveckých cen. Zazněly známé hity pana Milana Chladila, Waldemara Matušky, několikanásobného zlatého slavíka Karla Gotta a dalších.  Uživatelé si s panem Pečenkou společně zazpívali. Vystoupení mělo u uživatelů velký úspěch. Tímto děkujeme a budeme se těšit na další hudební vystoupení.

 

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...