Slavnostní předání fototerapeutické místnosti v domově pro osoby se zdravotním postižením

Letošní Vánoce se v domově pro osoby se zdravotním postižením nesly v duchu velkého daru. Paní ředitelka předala  16. prosince, při příležitosti společného Štědrovečerního posezení, uživatelkám nově zařízenou fototerapeutickou místnost. Uživatelky zde mohou zažít chvíle nerušeného odpočinku. V místnosti je umělá skála s vodopádem a krásná výmalba, která evokuje venkovskou krajinu. Tolik potřebné sluníčko poskytují simulátory slunce, které dodají tolik potřebné denní světlo i když to vypadá, že se venku čerti žení.  Unavené tělo pomůže zotavit masáž ve velmi příjemném masážním křesle. Přejeme všem uživatelkám, aby zde strávily zasloužené chvíle klidu a relaxace.

 

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...