Smažení bramboráčků

Jednou měsíčně pořádají aktivizační pracovnice oblíbený kroužek vaření, kde si mohou uživatelé domova pro seniory uvařit, upéct nebo usmažit cokoli, na co mají právě chuť. Dnes odpoledne si uživatelé pochutnali na tradičních českých bramboráčcích, které jsou velmi oblíbené. Po dopoledním kulturním zážitku z vystoupení dětí ze ZŠ Hořičky, bramboráčky přišly k chuti.

 

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...