Společenský ples

Dne 12.9.2017 pořádaly Domovy Na Třešňovce v Sokolovně v České Skalici společenský ples u příležitosti oslavy 15ti let od rekonstrukce budovy domova pro osoby se zdravotním postižením. Plesu se zúčastnilo přes 100 uživatelů sociálních služeb z Královéhradeckého i Pardubického kraje.

K tanci a poslechu zahrála skupina Lyra Club z Libčan. Pro pobavení hostů vystoupil kouzelník Mr. Carlo z Jaroměře a své taneční umění předvedly děti z taneční školy TAK DANCE KROK z.s. z Hradce Králové. Celé slavnostní odpoledne ještě před večeří zpestřilo divadelní vystoupení uživatelek domova pro osoby se zdravotním postižením, které ve spolupráci s členy divadelního souboru Maska sehrály pohádku O dvanácti měsíčcích.

Děkujeme všem, kteří se slavnostního odpoledne zúčastnili a přišli nás podpořit. Zároveň děkujeme všem milým sponzorům a dárcům, kteří přispěli ke krásné atmosféře celého plesu.

                           

Nyčová Věra a Hrabánková Eva, Domovy Na Třešňovce

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...